GGD inspectie

GGD inspectie

Beide locaties van Camelot zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

LRK nummers:

Dagopvang: 116271759

BSO Genderen: 103580785

BSO Veen: 888338569

 

 

Hieronder kunt u al onze rapporten lezen.

 

De rapporten van 2012:

Deel 1

Deel 2

De rapporten van 2013:

Inspectierapport kinderdagverblijf in Genderen (2013)

Inspectierapport BSO Genderen  in Genderen (2013)

Inspectierapport BSO Koningsburcht in Genderen (2013)

De rapporten van 2014:

Inspectierapport BSO Koning Achillis in Veen (2014)

Inspectierapport Camelot Dagovang 2014

De rapporten van 2015:

Inspectierapport BSO Koning Achilles 2015

De rapporten van 2016:

Inspectierapport Camelot dagopvang 2016

Inspectierapport BSO Camelot 2016

Inspectierapport BSO ACHILLES 2016

De rapporten van 2017:

Inspectierapport Kindercentrum Camelot dagopvang 2017

Inspectierapport BSO Camelot Veen 2017

Inspectierapport BSO Camelot Genderen 2017