Kinderopvangt...

Kinderopvangtoeslag

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 is kinderopvangtoeslag ook mogelijk voor de peuterspeelzaal.
Voorwaarden kinderopvangtoeslag
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:
– U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;

-U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;

-U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;

-U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
U kunt vanaf 1 januari 2018 ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen als uw kind naar de peuteropvang gaat. De peuteropvang moet dan geregistreerd zijn als kinderopvang. Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang op de website van de Belastingdienst.

Gaat uw kind naar de peuteropvang en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van uw gemeente. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:
U bent co-ouder;
U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
U stopt met werken of wordt werkloos;
Uw toeslagpartner is een familielid.
Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Beide locaties van Camelot zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

LRK nummers:
Dagopvang: 116271759
BSO Genderen: 103580785
BSO Veen: 127615738

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u het LRK nummer nodig.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de overheid via onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/tabel-kinderopvangtoeslag-2018