• Enter Your Title

Bestuur/ouderraad

OUDERRAAD

Iris Penders: moeder van Tijn en Lois

Debbie Nieuwenhuize: moeder van Elisa, Joelle en Lukas

Jolanda Bouman: moeder van Siem en Mees

Suzanne van Putten: moeder van Jelle en Eva

Activiteiten van de ouderraad: Pedagogisch beleid, voeding, klimaatbeheersing, tarieven.

Wij zijn ontzettend blij met deze betrokken ouders in de ouderraad. Het is fijn dat ouders over verschillende zaken meedenken en adviseren. Altijd vanuit de belangen behartiging van de kinderen. Echter blijven we zoeken naar een ouder vanuit de BSO Koning Achilles Veen.

Mocht u net als deze ouderraadsleden de belangen willen behartigen van de kinderen? Stuur dan een mail naar info@kindercentrumcamelot.nl

 

BESTUUR

Het bestuur van Camelot bestaat uit 3 leden:

Penningmeester: Henry Jansen

Secretaresse: Maaike Brienen

Voorzitter: Ineke Wortman-van `t Noordende

 

Het bestuur vergaderd 10 x per jaar. De zaken die besproken worden hebben te maken met de totale organisatie van Camelot.