• Enter Your Title

Soorten opvang

DAGOPVANG

Binnen de dagopvang zijn er twee horizontale groepen te onderscheiden. Een babygroep genaamd de Koningskinderen, in deze groep zitten maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-24 maanden. En een peutergroep genaamd de Koningshoed, dit is een groep kinderen van 24-48 maanden. Deze groep heeft plaats voor maximaal 14 kinderen.

PEUTEROPVANG

Van maandag t/m vrijdag bieden we peuteropvang aan van 8.30-12.00u. Dit is voor peuters vanaf 2 jaar.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Op Koning Arthur en Koning Achilles verblijven de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

 

LRKP nummers:
Dagopvang: 116271759
BSO Genderen: 103580785
BSO Veen: 127615738