• Enter Your Title

Peuteropvang

Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar kunnen bij kindercentrum Camelot gebruik maken van de peuteropvang. Elke werkdag van 8.30-12.00 uur is de peutergroep geopend. Peuteropvang is alleen tijdens schoolweken, we houden hierbij het vakantie rooster van basisschool het Fundament aan.

We werken tijdens deze ochtenden met Uk en Puk. Dit is een educatief programma. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

Daarnaast werken we met Kijk!, dit is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebied kan worden geobserveerd en geregistreerd.