• Enter Your Title

Kinderopvangtoeslag

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Meer kinderopvangtoeslag in 2019

Bijna alle ouders krijgen in 2019 meer kinderopvangtoeslag dan in 2018. Het kabinet stelt hiervoor structureel € 248 miljoen beschikbaar.

Maximumuurprijs kinderopvang in 2019

In 2019 is ook de maximumuurprijs voor de dagopvang omhoog gegaan. Ouders krijgen hierdoor een hoger uurtarief kinderopvangtoeslag. Ook voor gastouderopvang geldt in 2019 een iets hogere maximumuurprijs dan in 2018. De maximumuurprijs voor buitenschoolse opvang is in 2019 iets omlaag gegaan.

Toetsingsinkomen berekenen

Wilt u ongeveer weten wat uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen is in 2019?  Maak dan een proefberekening voor uw toetsingsinkomen op de website van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Berekening maximum aantal uren

Let op: voor het aantal uren per kind per maand waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen geldt een maximum. Bereken het maximaal aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen op de website van de Belastingdienst.

Beide locaties van Camelot zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

LRK nummers:
Dagopvang: 116271759
BSO Genderen: 103580785
BSO Veen: 127615738

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u het LRK nummer nodig.