• Enter Your Title

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen.