• Enter Your Title

Nationale Voorleesdagen 2023

Op 30 januari kwam Sophie van Bibliotheek Altena een voorstelling geven over het boek: “Maximiliaan Modderman geeft een feestje”

Read more

Welkom bij Kindercentrum Camelot

Kindercentrum Camelot staat GARANT voor een veilige burcht die de kinderen al snel vertrouwen geeft, zodat zij zich veilig en geborgen voelen. Camelot verleent dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot en met de basisschoolleeftijd. Zij doet dit in een ontspannen maar professionele omgeving waarin de kinderen zich, samen met leeftijdgenootjes en…

Read more